Komciwan slog upp portarna inför vårterminen 2011 med dunder och ännu fler nya medlemmar.

Efter en fyra-veckors lång och skön julledighet drog Komciwan återigen igång sin verksamhet. Söndagen den 16 januari hade samtliga medlemmar terminsstart i Nockebysalen i Alviks medborgarhus. Även ett flertal föräldrar hade samlats inför terminsuppstarten.

Föreningsordförande, Ferhat Sönmez startade informationsmötet med att välkomna samtliga medlemmar inför den nya terminsverksamheten. Sönmez presenterade samtliga lärare och instruktörer varav de informerade om kommande aktiviteter för sina grupper.

Mamoste Sorgul, mamoste Yashar, Mamoste Mîrza, mamoste Derya, mamoste Alpay, mamoste Belma, grandmaster Lim och kurdiska språkläraren, mamoste Xalûk talade var och en och alla såg fram emot en minst lika bra termin som föregående termin. Mamoste Atîlla som dessvärre låg sängliggande hemma och var sjuk, presenterades kort och fick sig en applåd av mötesdeltagarna för sitt engagemang och insatser för Komciwan.
Sönmez informerade mötesdeltagarna om två nyheter inför vårterminen. Han gratulerade samtliga deltagare för föreningens nya hemsida: komciwan.com och välkomnade medlemmarna att inkomma med både nyheter, artiklar och andra så att dessa kan publiceras på hemsidan. Sönmez berättade också om det lyckade utbytesprojektet som ett 15 tal medlemmar ifrån Sverige deltog i strax innan nyårsskiftet med Komciwan Tyskland där även Komciwans medlemmar från Holland och England deltog tillsammans med deltagare från kulturföreningen Cira från Norra Kurdistan.Sammanlagt deltog ungefär 80 medlemmar. Sönmez berättade om egna reflektioner och upplevelser som han gärna ser att fler medlemmar få ta del av i framtiden. Han lovade också att se över möjligheten för Komciwan att i framtiden kunna delta i liknande internationella utbytesprojekt. (För mer information om utbytet läs vår blogg ”Komciwan Wintercamp” på hemsidan.)

Vidare har Komciwan tillsammans med Grandmaster Lim kommit överens om att erbjuda en engångstillfälle där samtliga medlemmar med föräldrar inbjudes till att delta kostnadsfritt i en timmes lång självförsvarskurs. Styrelsen välkomnar detta tillfälle och ser gärna att så många som möjligt kan delta på självförsvarskursen. Så snart tid och datum fastslagits kommer ytterligare information att publiceras upp på hemsidan.
Mötet avslutades med en frågestund, där flera medlemmar undrade om Komciwan kunde dra igång sportaktiviteter. Resterande medlemmarna höll med om att Komciwan i dagsläget brister i det sportsliga utbudet inom ramen för sin verksamhet. Föreningens organisatör Sukrî Demir informerade om att Komciwan inte har några problem med att organisera sportaktiviteter inom olika sporter, då föreningen uppbär föreningssubvetioner från Stockholm stad. Både sporthallar och tider kan ordnas. Dock kräver detta initiativ och engagemang, att det finns tillräckligt med intresserade samt duktiga och erfarna tränare i den sport som medlemmarna önskar grunda ett lag i. Mötesdeltagarna fick i uppdrag att samla intresse och Komciwans styrelse lovade att möta efterfrågan då intresset redovisas.

Ytterligare fundering gällde föreningens deltagaravgifter. Komciwan står fast vid att varken höja eller sänka deltagaravgiften. Deltagaravgiften för en medlem förblir 400 sek per termin och familjeavgiften 500 sek per termin. Dock tillkommer ytterligare avgifter på 300 sek per termin för den som vill delta i Tembûr- och eller Taekwandokurserna. Demîr talade om att visserligen ligger avgifterna väldigt lågt i jämförelse med kulturskolor och andra privata kurser, men att Komciwan ser värdet av att kultur inte bör kosta en förmögenhet. Alla barn och ungdomar har rätt till sin kultur, därför får pengar aldrig får vara ett hinder för deltagande i Komciwans aktiviteter. Därav den låga familjeavgiften för deltagande i Komciwan. Deltagaravgifter täcker fasta utgifter som Komciwan har för att kunna fortsätta med sin verksamhet.
När mötet kunde avrundas, bjöd Komciwan på dryck, te, kaffe och kakor för samtliga medlemmar och föräldrar. Så snart deltagarna hade tagit del av den förtäring som erbjöds, hjälptes alla åt att städa undan så att respektive medlem kunde delta i sina kurser i de tre salar däri Komciwans aktiviteter startade. Till biblioteksrummet gick de medlemmar som går i tembûrkursen, till mossensalen gick folklortjejerna som instrueras av mamoste Mîrza och Derya. Kvar i Nockebysalen stannade komciwans yngre medlemmar för att börja sin folklorkurs med mamoste Sorgul.

I det stora hela en mycket lyckad uppstart med nya medlemmar som skrev sig in både på temburkursen och folklorkursen.

Komciwan välkomnar alla nya som gamla medlemmar till en ny och efterlängtad termin och ser framemot en rolig och lärorik period tillsammans med er. Bi xwêr bên!

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*