KOMCIWAN oroad inför Stockholms stads nedskärningar

Den 27 januari sammanträde idrottsnämnden i Stockholm däri frågan om beslut om besparingar av idrottsrörelsens föreningsstöd också behandlades. Inför detta har Sukrî Demir, organisatör för KOMCIWAN, i ett brev till idrottsnämndens ledamöter varnat för konsekvenserna.

 

Till de förtroendevalda i Idrottsnämnden,

Bästa förtroendevalda,

Jag tillsammans med många andra i Stockholms föreningsliv har noterat att budgetten inför verksamhetsåret 2011 sänkts med 25 %, 10 miljoner kronor. Under veckan har nämnden efter massiv kritik från Stockholms föreningar, omprövat sitt beslut och sänker istället bidragen från 40 miljoner kronor till 35 miljoner kronor , fortfarande avser nämnden att sänka 5 miljoners kronor i föreningsbidrag.

Det är högst oroande att en stad som Stockholm som egentligen borde vara kommunen som går bräschen för andra kommuner i samarbetet med förenings- och idrottslivet, istället väljer att reducera och stråma åt den engagemang och sysselsättning för barn och ungdomar som redan är hårt åtstråmad.

För oss som älskar att sysselsätta barn- och ungdomar som ger vår tid, energi och engagemang tyder en reducering av bidrag och stöd från stadens håll att vår verksamhet inte uppskattas och att staden numera inte prioriterar barns ”rätt” till bildning och aktivitet inom den unika svenska föreningslivet.

Ett tillintetgörande av föreningslivet kommer att slå hårt mot samhället, om inte idag så dock under framtiden. För alla vi måste ju vara ense om att föreningarnas roll i samhället är av stor värde som fyller en god och värdefull roll!

Att som fru ordförande Regina Kevius (M), påtalade under en tv-sändning stimulera förenings- och idrottslivet att söka finna alternativa inkomstkällor än från stadens håll och gärna genom utökade samarbeten med näringslvet, kan och får inte vara den enda lösningen!

Våra medlemmar betalar redan en hög slant för att delta i våra aktiviteter, varpå en högre medlems- och akltivitetsavgift kan leda till att de med sämre ekonomiska förhållanden kan hamna utanför föreningslivet, det är att anta inte vara önskvärt. Skall vi istället atrahera näringslivet för sponsring, bådar inte heller det gott inför framtidens föreningsliv i Stockholm stad. Inte många föreningar, inte ens den föreningstyp – Idrottsföreningar – som har bästa utgångsläget att attrahera och initiera tillräckligt med sponsringsmedel för att få sin verksamhet att ruljera, är kritiska. Ni känner säkerligen till handbollsföreningen, Spårvägens pressade situation! Stockholm stad borde inte ha råd att flera föreningen uppfattar situationen på samma sätt som Spårvägen och överväger flytt till andra kommuner i Stockholms regionen. Faktum är den att detta beslut är djupt beklagligt, där föreningslivets ”vän” i arbetet med barn- och ungdomar nu vänder ryggen till. Det är viktigt att ni, våra förtroendevalda får ta del av hur vi i föreningslivet känner!

När motivationen bland föreningsledare som arbetar ideellt rubbas och kvaliten på utbudet till alla barn och ungdomar i Stockholms föreningar försämras, kommer ett stort tomrum att skapas som ni politiker kommer att få betala mångdubbelt mer än dessa 10 miljoner som ni idag försöker tjäna in för att återställa.

Jag och många med mig ber med anledning av ovan ödmjukaste om att ni ser över ert beslut. Att inse att ett beslut är fel innan det implementeras är inte att tappa ansiktet eller en prestigefråga, det är att på ett moget vis ta och bära upp ett ansvar, det är att bibehålla sitt förtroende i det politiska utövandet.

Vänligen
/
Sukrî Demir
Organisatör
KOMCIWAN

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*