Komciwan höll sitt årsmöte och valde en ny styrelse

årsmöte4Söndagen 14 februari 2016 höll Komciwan sitt årsmöte. Årsmötet öppnades av föreningsordförande Helin Aldur som välkomnade samtliga deltagare. Föreningens organisatör Sukrî Demir valdes sedan till årsmötesordförande Helin Sönmes till sekreterare för årsmötet. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Berî Aldur och Ali Ucar.

Efter att verksamhetsrapporten och ekonomirapporten lästs upp hölls ett öppet samtal mellan samtliga deltagare.

årsmöte1Följande beslut fattades på årsmötet:

Komciwan bör arbeta med att uppmärksamma den omänskliga hantering och förtryck som den turkiska republiken bedriver på civilbefolkningen i norra Kurdistan.

Komciwan bör anstränga sig för att möjliggöra en kurs i kampsport och framförallt i boxning och taekwando.

Se över samtliga gruppers önskemål om hur och på vilka sätt de kan arrangera fler sociala aktiviteter tillsammans.

Se över möjligheten att hålla i fler filmkvällar och specifika tjejträffar. Anordna fler seminarier om kurdisk historia och kultur och finna paralleller med svensk kultur och historia.

Att kurserna i folkdans, tembur, språk och öppna dagis ska fortsätta men också se över möjligheten att öppna ytterligare kurser där vi har efterfrågan från medlemskåren.

Att Komciwan undersöker om intresse finns så att ytterligare Komciwan föreningar kan öppnas i andra städer. Här bör Komciwans styrelse vara behjälpliga med uppstartsfasen.

Komciwan bör i sin satsning för äldre ungdomar se över möjligheten att hålla i återkommande fester.

årsmöte5Styrelsesammansättningen enligt årsmötets val är följande:

Helin Aldur – Ordförande

Beri Aldur – Vice ordförande

Ali Ucar – Sekreterare

Yaşar Bugurcu – Kassör

Helin Sönmez – Ansvar för medlemmar & sociala medier

Vian Saganda – 1 Ersättare

Berzan Muhemmed – 2 Ersättare

Hevdem Yildiz – 3 Ersättare

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*