Ny styrelse valdes på årsmötet

9styrelse2017Söndagen 12 februari 2017 höll Komciwan sitt årsmöte. Årsmötet öppnades av föreningsordförande Helin Aldur som välkomnade samtliga deltagare. Helin Aldur valdes av årsmötet till årsmötesordförande och Helin Sönmez till sekreterare för årsmötet. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Berzani Muhammed och Zara Kilincaslan.

Efter att verksamhetsrapporten och ekonomirapporten lästs upp inbjöds årsmötet till samtal, funderingar och frågor kring berättelserna.

Följande beslut fattades på årsmötet:7styrelse2017

Komciwan bör fortsätta lägga tonvikt på de centrala kulturella kurserna i verksamheten. Ett konkret förslag som precenterades av en medlem om att starta en musikstudioproduktion med DJ, musikredigering och noter bifölls och ska utgöra kommande verksamhet.

Komciwan bör ta vara på den satsning som vi gjort med Kungd-Fu kursen och söka en bredare elevunderlag med riktad marknadsförening.

Se över samtliga gruppers önskemål om hur och på vilka sätt de kan arrangera fler sociala aktiviteter tillsammans.

8styrelse2017Fler filmkvällar och specifika tjejträffar bör anordnas i föreningslokalen för att tillgodose den efterfrågan som föreligger. Anordna fler seminarier om kurdisk historia och kultur och finna paralleller med svensk kultur och historia.

Komciwan ska fortsätta undersöker om intresse finns så att ytterligare Komciwan föreningar kan öppnas i andra städer. Här bör Komciwans styrelse vara behjälpliga med uppstartsfasen.

Komciwan bör i sin satsning för äldre ungdomar se över möjligheten att hålla i återkommande fester.

 

2styrelsen2017Styrelsesammansättningen enligt årsmötets val är följande:

Hêlîn Sönmez – Ordförande

Hêlîn Haco  – Vice Ordförande

Zara Kilincaslan – Sekreterare

Berzani Mohemmad – Kassör

Zozan Bahramî – Medlemsansvarig-Sociala medier

Hêlîn Sarac – 1:a ersättare

Arîvan Tutal – 2:a ersättare

Hawar Ramazanali – 3:a ersättare

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*